มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโคโรนา 2019

★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★

ฉบับที่ 22/2563  4 สิงหาคม 2563 เวลา 14.00 น.

แผนการเปิดภาคเรียนระยะที่ 3 ใช้ตั้งแต่  5 สิงหาคม 2563 เป็นต้นไป

Download จดหมายแนบ

 

 

 

 

 

 

 

 

มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโคโรนา 2019

★★★★★★★★★★★★★★★★★★★

ฉบับที่ 21/2563  17 กรกฎาคม 2563 เวลา 12.00 .

แผนการเปิดภาคเรียนระยะที่ 2 ฉบับเพิ่มเติม

ระหว่างวันที่ 21 กรกฎาคม 2563 – 7 สิงหาคม 2563

Download จดหมายแนบ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโคโรนา 2019

★★★★★★★★★★★★★★★★★★

ฉบับที่ 20/2563  15 กรกฎาคม 2563 เวลา 12.00 .

แผนการเปิดภาคเรียนระยะที่ 2 

ระหว่างวันที่ 20 กรกฎาคม 2563 – 7 สิงหาคม 2563

Download จดหมายแนบ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโคโรนา 2019

★★★★★★★★★★★★★★★★★

ฉบับที่ 19/2563  10 กรกฎาคม 2563 เวลา 14.00 .

เรื่อง ภาพรวมของการทดลองเปิดภาคเรียน 1/63 และเรื่องอื่น ๆ

Download จดหมายแนบ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโคโรนา 2019

★★★★★★★★★★★★★★★★

ฉบับที่ 18/2563  8 กรกฎาคม 2563 เวลา 06.40 .

เรื่อง การแจ้งรับนักเรียนในช่วงทดลองเปิดเรียน

Download จดหมายแนบ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโคโรนา 2019 ★★★★★★★★★★★★★★★

ฉบับที่ 17/2563  3 กรกฎาคม 2563 เวลา 14.00 .

เรื่อง การมารับนักเรียนหลังเลิกเรียน

Download จดหมายแนบ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แจ้งสายรถโรงเรียน ชั้นอนุบาล 1 – ประถมศึกษาปีที่ 6

คลิกที่นี่ค่ะ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโคโรนา 2019 ★★★★★★★★★★★★★★

ฉบับที่ 16/2563  29 มิถุนายน 2563 เวลา 08.00 .

นัดแนะเรื่องการมาโรงเรียน และการเลือกแผนการเรียนสำหรับนักเรียนชั้น ม.4

Download จดหมายแนบ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโคโรนา 2019  ★★★★★★★★★★★★★

ฉบับที่ 15/2563  22 มิถุนายน 2563 เวลา 11.15 .

แจ้งเรื่องการมาฟังการชี้แจง นัดแนะ ของนักเรียนใหม่ชั้นประถม

Download จดหมายแนบ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโคโรนา 2019  ★★★★★★★★★★★★

ฉบับที่ 14/2563  18 มิถุนายน 2563 เวลา 12.00 .

แผนการเปิดภาคเรียน 1   1 – 17 กรกฎาคม 2563

Download จดหมายแนบ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                        เรียน  Online กับ โรงเรียนอมาตยกุล

                                           คลิกที่นี่ค่ะ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโคโรนา 2019  ★★★★★★★★★★★

ฉบับที่ 13/2563  9 มิถุนายน 2563 เวลา 12.00 น. เรื่องการรับเงินค่า summer คืน

Download จดหมายแนบ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโคโรนา 2019  ★★★★★★★★★★

ฉบับที่  12/2563 วันที่ 8 มิถุนายน 2563 เวลา 17.00 น.

เรื่องการเรียน Online กับโรงเรียนอมาตยกุลและ แจ้งเรื่องมีข้าวสารปลอดสารพิษจำหน่าย

Download จดหมายแนบ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโคโรนา 2019  ★★★★★★★★★

ฉบับที่  11/2563 วันที่ 21 พฤษภาคม 2563 เวลา 08.00 น.

เรื่องการเรียน Online กับโรงเรียนอมาตยกุลและ แจ้งเรื่องมีข้าวสารปลอดสารพิษจำหน่าย

Download จดหมายแนบ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโคโรนา 2019  ★★★★★★★★

ฉบับที่  10/2563 วันที่ 6 พฤษภาคม 2563 เวลา 11.00 น.

 ซักซ้อมเรื่องการมารับหนังสือเรียน

Download จดหมายแนบ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโคโรนา 2019  ★★★★★★★

ฉบับที่  9/2563 วันที่ 1 พฤษภาคม 2563 เวลา 09.00 น.

 ชี้แจงเพิ่มเติม เรื่องการมารับหนังสือเรียน

Download จดหมายแนบ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโคโรนา 2019  ★★★★★★

ฉบับที่  8/2563 วันที่ 1 พฤษภาคม 2563 เวลา 09.00 น. 

กำหนดวันสุดท้ายของการชำระค่าเทอม ม.1 และ ม.4

การเรียน Online  และกำหนดการมารับหนังสือเรียน

Download จดหมายแนบ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโคโรนา 2019  ★★★★★

ฉบับที่  7/2563 วันที่ 19 เมษายน 2563 เวลา 12.00 น. 

เลื่อนการเปิดภาคเรียนสำหรับนักเรียนใหม่ และ เตรียมการเรื่องการเรียนที่บ้าน

Download จดหมายแนบ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโคโรนา 2019  ★★★★

ฉบับที่  6/2563 วันที่ 4 เมษายน 2563 เวลา 10.00 น.

แจ้งเปลี่ยนกำหนดการรับเอกสาร ปพ.1 และสมุดพกของนักเรียนที่จบชั้น ป.6 และ ม.3

Download จดหมายแนบ

 

 

 

 

 

 

 

 

มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโคโรนา 2019  ★★★

ฉบับที่  5/2563 วันที่ 21 มีนาคม 2563 เวลา 15.30 น.

แจ้งยกเลิกกำหนดรับคู่มือผู้ปกครอง  Download จดหมายแนบ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโคโรนา 2019  ★★

ฉบับที่  4/2563 วันที่ 17 มีนาคม 2563  แจ้งยกเลิกกำหนดรับคู่มือผู้ปกครอง

Download จดหมายแนบ

 

 

 

 

                                     

                                              

 

 

 

 

มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโคโรนา 2019

ฉบับที่  3/2563 แจ้งเปลี่ยนแปลงกำหนดการต่างๆ  Download จดหมายแนบ

 

 

 

 

แผนที่วังน้อย

 

 

 

โรงเรียนอมาตยกุล   

Official Website                              100/20 ถ.พหลโยธิน 51   อนุสาวรีย์ บางเขน  กรุงเทพฯ 02-9728890, 02-9728892, 02-9728894, 02-5523291

 

 

 

ข่าวโรงเรียน

การรับสมัครนักเรียน

ประกาศ/รายงาน

เรียนแบบ AMATMODEL

*** การสอนที่จะนำไปสู่การปฏิรูปการศึกษาที่แท้จริง

จากใจอ.เกียรติวรรณ

จากใจอ.เกียรติวรรณ

 

 

ฉบับที่ 178 กรกฎาคม 2563

ระเบียบการรับสมัครนักเรียนใหม่

ปีการศึกษา 2564  ★★

ปฏิทินกิจกรรม 2/62

แข็งแรงแน่ แค่ปล่อยให้ท้องหิว (เสียบ้าง)

ทำดี ต้องชม

 

 

ฉบับที่ 177 กุมภาพันธ์ 2563  

Download ใบสมัครนักเรียน

ปีการศึกษา 2564  ★★   

รายงานสรุปการดำเนินงาน 7 เรื่อง

ภาคเรียนที่ 1-2/2559  

Amatmodel เลข ป.4 การวัดและตารางมหัศจรรย์

https://www.youtube.com/watch?v=5xGmPw12pF8

มันมากับเนื้อสัตว์

ถึงคุณครูและเด็กๆ ทุกคน

 

 

ฉบับที่ 176 พฤศจิกายน 2562  

ประกาศผลการรับนักเรียน ชั้น อ.2 – ป.3 

ปีการศึกษา2563

รายงานสรุปการดำเนินงาน 7 เรื่อง

ภาคเรียนที่ 1/2558

เคล็ดลับอายุยืน

การศึกษาแบบนีโอฮิวแมนนิส

 

 

ฉบับที่ 175 กันยายน 2562  

ประกาศผลการรับนักเรียน ชั้นอนุบาล 1

 ปีการศึกษา2563 (รอบพิเศษ)

ชี้แจงเรื่อง

การเบิกค่าธรรมเนียมการศึกษา 

ปีการศึกษา 2557

คำสารภาพบาปต่อโลก

การพัฒนา MQ

ตามแนวนีโอฮิวแมนนิส

 

 

ฉบับที่ 174 สิงหาคม 2562  

ประกาศผลการจับฉลาก ชั้นอนุบาล 1

 ปีการศึกษา2563  

จุดยืนของโรงเรียนอมาตยกุล

ต่อการเปลี่ยนแปลงประเทศไทย        พฤศจิกายน 2556

อาหารที่มีชีวิต

จดหมายจาก   

นตท.วริทธิ์ธร เพ็ชราช

 

 

ฉบับที่ 173 กรกฎาคม 2562  

ประกาศผลการรับนักเรียน

ชั้นอนุบาล 1 ปีการศึกษา2563

รอบ พี่น้องแท้ และลูกพี่ลูกน้อง

ระเบียบโรงเรียนอมาตยกุล

ข้อคิดจากน้ำ

 

 

 

ฉบับที่ 172 กรกฎาคม 2562  

ระเบียบอาคาร 4-5

อมาตยกุล & โลมาโมเดล

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

บริการสังคม

กิจกรรม

จากใจ  ครูกบ

 

 

 

โครงการเพื่อสังคม “เลี้ยงลูกอย่างไรให้ฉลาด เก่ง ดี มีความสุข” นัดมาพูดคุยปรึกษากับ

อ.เกียรติวรรณ ศุกร์ที่ 2 และ 4 ของเดือน ติดต่อธุรการ

ชาวอมาตรวมใจ หารายได้มอบให้                   “โรงเรียนบ้านอุ่นรัก”

ปัญหาการศึกษา ปัญหาของครู คุณภาพของครู พร้อมแนวทางแก้ปัญหา

ที่สามารถทำได้โดยง่าย ใช้เวลาสั้น แก้ปัญหาได้จริง ใช้งบประมาณไม่มาก และจะทำให้เด็กๆ ฉลาด เก่ง และ ดีได้อย่างยกแผงทั่วประเทศ

ให้สัมภาษณ์รายการโทรทัศน์

วันที่

รายการ

27 มี.ค. 58

ปฏิบัติการค้นหาปรัชญาการศึกษา ตอนที่ 1 https://www.youtube.com/watch?v=vDsU03GkHOU

30 มี.ค. 58

ปฏิบัติการค้นหาปรัชญาการศึกษา ตอนที่ 2 https://www.youtube.com/watch?v=COSwJnWMCZM

29 ธค.57

ASTV – ปฏิรูปประเทศไทย ตอน 1 ช่วง 1

https://www.youtube.com/watch?v=Uo9juMSIwCA

29 ธค.57

ASTV – ปฏิรูปประเทศไทย ตอน 1 ช่วง 2

https://www.youtube.com/watch?v=o3I798WgPUs

30 ธค.57

ASTV – ปฏิรูปประเทศไทย ตอน 2 ช่วง 1

https://www.youtube.com/watch?v=THsUtoE662g

30 ธค.57

ASTV – ปฏิรูปประเทศไทย ตอน 2 ช่วง 2

https://www.youtube.com/watch?v=moPT5fWmCh4

 

 

การบรรยาย พร้อมให้คำปรึกษาและแนะนำ สำหรับผู้ปกครองนักเรียนชั้น ม.6 เรื่อง TCAS มิ.ย.61

ขอเชิญทุกท่านฝึกโยคะ ทำสมาธิ                       ตามแบบนีโอฮิวแมนนิส ทุกวันเสาร์

 08.00-10.00 น.

เรื่องของน้องฟ้าใส - ไม่เรียนพิเศษก็เก่งได้

 

 

 

ข้อคิด ก่อนที่ประเทศของเราจะเปลี่ยนหลักสูตรอีกครั้ง (มีผู้บันทึกไว้ วันที่ไปประชุมร่วมกับผู้ตรวจการแผ่นดิน)

www.youtube.com/watch?v=w6oJC4GZoEw

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

อมาต = ฉลาด เก่ง ดี และมีความสุข

<script type='text/javascript' src='https://www.siamecohost.com/member/gcounter/graphcount.php?page=www.amatyakul.com &style=02&maxdigits=10'></script>