เรียน online

กับโรงเรียนอมาตยกุล

                                       

ภาคเรียน 1/2563

 

ชั้นอนุบาล   ดูถึงคลิปที่ 4

ป.1 – ม.6   ดูคลิปภาษาไทยถึงคลิปที่ 6

ดูคลิปภาษาอังกฤษถึงคลิปที่ 12

ดูคลิปเลขทุกบท

 

เลือกดูคลิประดับชั้น อ.1 – อ.3

เลือกดูคลิประดับชั้น ป.1 – ป.6

เลือกดูคลิประดับชั้น ม.1 – ม.6